Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nieuws

Het Izegemse museum Eperon d’Or krijgt vanaf 2024 een pak meer subsidies. “De voorbije periode ontvingen we jaarlijks een Vlaamse subsidie van 96.031 euro, maar dat wordt nu jaarlijks maar liefst 226.000 euro”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. Vlaams minister Jan Jambon verhoogde het jaarlijkse totaalbudget voor de …
De provincie West-Vlaanderen heeft een collectie van bijna 1.400 kunstwerken in eigendom. Provincieraadslid Kurt Himpe stelde voor om deze kunstwerken via bruikleenovereenkomsten ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld gelegenheidstentoonstellingen. Maar gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu houdt nu de deur dicht. “Kunstwerken in de publieke ruimte hebben zeker een meerwaarde voor bepaalde …
De provincie West-Vlaanderen heeft de voorbije maanden verder ingezet op bijkomende ontdekkingsmogelijkheden via de Erfgoedapp. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Aan de hand van de Erfgoedapp van Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, kan nu de Transfo-site in Zwevegem online ontdekt worden. Voor de …
De Izegemse Open Monumentendag was opnieuw een voltreffer. “Ondanks de verzengende hitte lokten de verschillende activiteiten en locaties bijna 1.750 bezoekers”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe. “Het museum Eperon d’Or bleek opnieuw een voltreffer, met de mooie collectie schoenen en borstels en de Sneaker Expo. De Schoenmachinevrienden demonstreerden …
Kurt Himpe