Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

N-VA bezorgd over nakende eenzijdige Franse maatregelen tegen doorgaand vrachtwegenverkeer in regio Rijsel

Naar aanleiding van een uitbreiding van beperkende verkeersmaatregelen in de regio Rijsel tijdens de zomervakantie is provincieraadslid Kurt Himpe bezorgd over nakende eenzijdige Franse maatregelen tegen doorgaand vrachtwagenverkeer vanuit West-Vlaanderen naar Frankrijk. Gedeputeerde Jean de Bethune sluit zich aan bij die bezorgdheid.

Twee jaar geleden wilde de toenmalige préfet, het hoofd van het departement Le Nord, omwille van de luchtkwaliteit een verbod invoeren op vrachtwagenverkeer van het noorden naar het zuiden, zoals er al een verbod is in de tegenovergestelde richting. De verschillende overheden zaten toen rond de tafel, maar er werd geen consensus bereikt.

“De vrees blijft dat de Franse overheid plots een eenzijdige beslissing zal nemen waardoor het economisch verkeer bedreigd wordt”, zegt Kurt Himpe, die een vraag stelde tijdens de provincieraadszitting van 21 november.

“Luchtkwaliteit in real time meten”

“Een mogelijke oplossing is de oprichting van een milieu-observatorium voor de grensstreek waarbij de luchtkwaliteit in real time gemeten wordt. Daarvoor loopt een beloftevol project. Zo kunnen er aangepaste maatregelen komen bij smog-gevaar, zoals een snelheidsbeperking op onze snelwegen”, zegt provincieraadslid Himpe. “We moeten de communicatielijnen met de Franse overheid open houden, want het verkeer vanuit West-Vlaanderen naar Rijsel afleiden via de verkeerswisselaar Aalbeke of via Doornik is geenszins een oplossing.”