Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Over Kurt Himpe

Kurt Himpe (°1971) is geboren en getogen Izegemnaar, Vlaams politicus en lid van de N-VA.

Beroepshalve is hij leraar en sinds de jaren ’90 politiek actief, eerst bij de Volksunie en hij koos na de splitsing van de Volksunie resoluut voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie.

Hij is actief bij verschillende verenigingen en schreef diverse artikels over pedagogische, politieke en historische onderwerpen. Hij was ook medeauteur van de publicatie “Izegemse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog”.

Politieke loopbaan

 • Gemeenteraadslid in Izegem sinds 2001
 • Schepen bevoegd voor cultuur, bibliotheek, archief, erfgoed, musea, onderwijs, toerisme, mobiliteit, lokale economie, landbouw en externe relaties van 2013 tot en met 2018
 • Schepen bevoegd voor cultuur, bibliotheek, archief, erfgoed, musea, kunstonderwijs, senioren, Noord-Zuidbeleid en internationale samenwerking sinds 2019
 • Provincieraadslid van 2012 tot en met 2018
 • Provincieraadslid sinds december 2021

Andere mandaten tijdens de politieke loopbaan

 • Vicevoorzitter raad van bestuur Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van 2007 tot en met 2010
 • Regeringsafgevaardigde Financiën en Begroting bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van 2010 tot en met 2012
 • Lid raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf Etiz van 2007 tot en met 2012
 • Lid raad van bestuur projectvereniging BIE van 2007 tot 2020
 • Vicevoorzitter raad van bestuur projectvereniging BIE van 2013 tot en met 2016
 • Voorzitter raad van bestuur projectvereniging BIE van 2016 tot en met 2020
 • Voorzitter BIE-forum sinds 2021
 • Lid beheerraad stedelijke openbare bibliotheek sinds 2007
 • Voorzitter beheerraad stedelijke openbare bibliotheek sinds 2013
 • Voorzitter museumraad sinds 2013
 • Lid algemene vergadering De Lijn van 2013 tot en met 2018
 • Lid algemene vergadering EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai sinds 2016
 • Voorzitter raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf AGIZ sinds 2018

Selectie van publicaties

 • HIMPE, K., “Izegemse bodem geeft zijn geheimen prijs”, Ten Mandere, jaargang 63, 2023, nummer 1.
 • HIMPE, K., “Schenking bedrijfsarchief drukkerij Strobbe aan Izegems historisch stadsarchief”, Ten Mandere, jaargang 61, 2021, nummer 1.
 • COLPAERT, H., DERYCKE, J., DESCHEEMAEKER, N., HIMPE, K., “Izegemse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog”, 2012.
 • LERMYTE, J.-M., BLOMME, B., HIMPE, K., SEYNAEVE, F., VANDENBERGHE, R., VANTOMME, E. en VIAENE, J., “Vijftig jaar geschiedenis van Izegem, Emelgem en Kachtem. 1960-2010”, Ten Mandere, jaargang 50, 2010, nummer 1-3.
 • VERBEKE, L. en HIMPE, K., “Als een schoolbank plots leeg blijft…”, Catechetische Service, jaargang 37, maart 2010, nummer 3, p. 16-19.
 • HIMPE, K. en VERBEKE, L., “Als een schoolbank plots leeg blijft…”, Psychologos, jaargang 24, maart 2009, nummer 1.
 • HIMPE, K., “De Verbindingsspoorweg der Vaartkaai (1922-2008)”, Ten Mandere, jaargang 48, maart 2008, nummer 1, p. 21-23.
 • HIMPE, K., “ASO, TSO, BSO: het verschil zit vaak tussen de twee oren”, Psychologos, jaargang 22, december 2007, nummer 4.
 • HIMPE, K., “Over maatschappelijke verbondenheid en politieke versnippering. Enkele bedenkingen”, Psychologos, jaargang 21, december 2006, nummer 4.
 • HIMPE, K., “Van Vrije Vakschool tot Vrij Technisch Instituut. 1906-2006”, Ten Mandere, jaargang 46, 2006, nummer 2.