Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Proefproject moet impact van blauwalgen in West-Vlaanderen indijken

Tijdens de afgelopen zomer werd op het kanaal Roeselare-Leie een proefproject opgestart om het probleem van blauwalgen aan te pakken. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluwé. “De laatste jaren is het een terugkerend fenomeen dat in de zomermaanden de waterrecreatie en de captatie ontraden of zelfs verboden wordt vanwege blauwalgen. We hopen nu op een positief resultaat zodat bijvoorbeeld de triatlon in Izegem of andere watersportbeoefening op het kanaal niet meer gedwarsboomd worden”, verduidelijkt Kurt Himpe.

Op de Brugse reien werden door Stadslabo Brugge al ultrasone toestellen geplaatst om blauwalgen te bestrijden en dat leverde goede resultaten op. “Op dit ogenblik is er in de provincie West-Vlaanderen één gelijkaardig proefproject op het kanaal Roeselare-Leie. Dat proefproject kwam er nadat er voor dit kanaal een systeemanalyse uitgevoerd werd in 2021. Geen enkele waterloop is identiek en de omstandigheden waardoor blauwalgen zich ontwikkelen zijn dan ook verschillend. Daarom moet er eerst een watersysteemanalyse uitgevoerd worden vooraleer er een bestrijdingstechniek kan gezocht worden”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Grootschalig onderzoek

Tijdens de zomermaanden van 2023 werden tussen de Bruanebrug en de Schaapsbrug op het kanaal Roeselare-Leie enkele ultrasoontoestellen geplaatst. “Gelijktijdig aan de plaatsing werd in samenwerking met de Vlaamse MilieuMaatschappij, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Universiteit Gent een grootschalig chemisch en biologisch onderzoek naar de impact van deze toestellen opgestart. Midden september 2023 werden de toestellen verwijderd en momenteel wordt onderzocht in welke mate het watersysteem zich herstelt”, aldus Kurt Himpe.