Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Proefproject moet impact van blauwalgen in West-Vlaanderen indijken

Tijdens de afgelopen zomer werd op het kanaal Roeselare-Leie een proefproject opgestart om het probleem van blauwalgen aan te pakken. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluwé. “De laatste jaren is het een terugkerend fenomeen dat in de zomermaanden de waterrecreatie en de captatie ontraden of zelfs verboden wordt vanwege blauwalgen. We hopen […]