Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem restaureert en digitaliseert eeuwenoude oorkonden

De stad Izegem laat oorkonden uit de jaren 1800 digitaliseren en restaureren. “Het gaat om twee oorkonden die al jaren in het stadhuis ophangen en die door de tand des tijds aangetast bleken”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe. “De twee oorkonden hangen al tientallen jaren in het bureau van de burgemeester en bij onderzoek […]