Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem restaureert en digitaliseert eeuwenoude oorkonden

De stad Izegem laat oorkonden uit de jaren 1800 digitaliseren en restaureren. “Het gaat om twee oorkonden die al jaren in het stadhuis ophangen en die door de tand des tijds aangetast bleken”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“De twee oorkonden hangen al tientallen jaren in het bureau van de burgemeester en bij onderzoek werd vastgesteld dat er op één van de oorkonden een schimmelinfectie aanwezig was. Daarom is restauratie nodig. Maar er was meer aan de hand. Eén van de houten kaders waarin de oorkonden zaten, was ook aangetast door houtworm”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “De eeuwenoude documenten zullen zuurvrij ingekaderd worden zodat ze opnieuw uitgestald kunnen worden.”

Het intergemeentelijk archiefteam Midwest maakte van de gelegenheid al gebruik om de twee oorkonden ook te digitaliseren. “De voorbije jaren werd door de stad Izegem al fors ingezet in de digitalisering en ook enkele eeuwenoude boeken uit het stadsarchief werden al gerestaureerd. We beschikken nu ook over een digitale versie van deze twee oorkonden”, zegt coördinator van het intergemeentelijk archiefteam Midwest Karen Derycke.

In het voorjaar van 2024 zullen de oorkonden opnieuw te bewonderen zijn.