Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nieuws

Provincieraadslid Kurt Himpe vraagt de West-Vlaamse deputatie om het stageaanbod bij de provinciale diensten beter bekend te maken. “Op de website van de provincie West-Vlaanderen worden vacatures bekendgemaakt, maar voor leerlingen in het secundair of hoger onderwijs is er geen informatie ter beschikking”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe. “Een van …
De stad Izegem reikt dit jaar opnieuw de thesis- en onderzoeksprijs uit. “Met deze prijs willen we het onderzoekswerk van studenten van het hoger onderwijs valoriseren. Kandidaten moeten zich uiterlijk op 4 oktober aanmelden”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe. De thesisprijs werd voor de eerste keer in 2019 …
Hoewel het aantal klachten over de West-Vlaamse fiets- en wandelroutes in 2022 licht daalde, blijft het aantal klachten zeer hoog. Dat blijkt uit een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe aan gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu tijdens de provincieraad. “In de provincie West-Vlaanderen zijn er heel wat fiets- en wandelroutes en het …
De Izegemse bibliotheek heeft een goed jaar achter de rug. “In 2022 werden meer dan 180.000 boeken uitgeleend en steeg het aantal leden met meer dan 800”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe. “De bibliotheek blijft een populaire stek voor heel wat mensen. Uit een bevraging die vorig jaar …
Nadat het kasteel Blauwhuis helemaal gerestaureerd werd, zullen ook een aantal parkelementen een renovatie krijgen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos zullen hiervoor samenwerken met Prizma Campus VTI. “Het gaat onder meer om verschillende toegangspoorten, het boothuis, de ijskelder en de brug. Regelmatig worden vragen …
Kurt Himpe
De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft een druk jaar achter de rug in de provincie West-Vlaanderen. “In 2022 werd bijna 166 ton oorlogsmunitie vernietigd en dat is sinds de ingebruikname van de nieuwe DOVO-ontmantelingsinstallatie in 2017 het hoogste jaarcijfer”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. DOVO vernietigde vorig …
“Met een openbare procedure zal de provincie West-Vlaanderen op zoek gaan naar een aannemer voor de restauratie van de buitenkant van het Izegemse kasteel Wolvenhof. Dat antwoordde schepen van Erfgoed Kurt Himpe op vragen tijdens de Izegemse gemeenteraadszitting.  “Eindelijk zal het beschermd monument in ere hersteld worden”, zegt Kurt …
Kurt Himpe