Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem bekroont voor derde keer een thesis met prijs

Tijdens een officiële plechtigheid in de Izegemse bibliotheek werd voor de derde keer de thesisprijs uitgereikt. “Hiermee honoreren we het onderzoekswerk van studenten en stimuleren we dat een Izegems onderwerp gekozen wordt”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe die een cheque van 800 euro overhandigde aan laureaat Jonathan Depoot.

Hij studeerde aan de hogeschool VIVES en voerde een onderzoek voor een betere bekendmaking van sociale vrijetijdsvoordelen voor de financieel kwetsbare groep in Izegem. Tijdens de plechtigheid gaf hij een voordracht over zijn bevindingen. “Er volgt ook nog een artikel in het stadsmagazine Izine”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle.

“In 2025 wordt de thesisprijs opnieuw uitgereikt en we roepen studenten nu al op om te kiezen voor een Izegems onderwerp”

De Izegemse thesisprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. “In 2025 is de volgende uitreiking en we roepen studenten aan universiteiten en hogescholen nu al op om te kiezen voor een Izegems onderwerp voor hun thesis of bachelorproef. Om in aanmerking te komen moet de inzending een link hebben met de stad Izegem, wetenschappelijk kwaliteitsvol zijn en nieuwswaarde hebben”, aldus schepen Kurt Himpe.

“Het werk van Jonathan Depoot zal ter beschikking zijn in de leeszaal en op de webstek van de bibliotheek. Ook de werken van de vorige laureaten zijn er trouwens raadpleegbaar”, besluit Nicolas Cappelle.