Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nieuws

Na een reeks succesvolle testen kunnen drones nu ook langs de Vlaamse kust effectief ingezet worden om voorwerpen te droppen op moeilijk bereikbare plaatsen. Dat leert het antwoord op een vraag van  provincieraadslid Kurt Himpe aan de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. “Bij incidenten kunnen de brandweer of de politiediensten …
De verscheidene visvijvers van het provinciedomein ’t Veld zijn overwoekerd door dwergkroos. “Dat zorgt voor heel wat problemen”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe die de deputatie vraagt om alsnog te kijken voor een blijvende oplossing. Door de vraagstelling van het provincieraadslid komt er wel een testopstelling met een beluchter om …
Een Erasmusproject over hernieuwbare en duurzame energiebronnen werd op vrijdag 6 oktober afgerond met een ontvangst in het Izegemse stadhuis. Schepen van Internationale samenwerking Kurt Himpe overhandigde aan de Izegemse en buitenlandse deelnemers certificaten. “Twintig maanden werkten leerlingen uit de Izegemse technische school en partnerscholen uit Spanje, Noord-Macedonië en …
Het Izegemse museum Eperon d’Or krijgt vanaf 2024 een pak meer subsidies. “De voorbije periode ontvingen we jaarlijks een Vlaamse subsidie van 96.031 euro, maar dat wordt nu jaarlijks maar liefst 226.000 euro”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. Vlaams minister Jan Jambon verhoogde het jaarlijkse totaalbudget voor de …
De provincie West-Vlaanderen heeft een collectie van bijna 1.400 kunstwerken in eigendom. Provincieraadslid Kurt Himpe stelde voor om deze kunstwerken via bruikleenovereenkomsten ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld gelegenheidstentoonstellingen. Maar gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu houdt nu de deur dicht. “Kunstwerken in de publieke ruimte hebben zeker een meerwaarde voor bepaalde …
Kurt Himpe