Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nieuws

Begin 2024 wordt de gevangenis in Ieper opnieuw in gebruik genomen na een modernisering en uitbreiding. “Voor deze penitentiaire instelling wordt in navolging van de gevangenis in Brugge nu ook een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) opgemaakt. Dat plan zal eerst uitgetest worden vooraleer de gevangenen er opnieuw onderdak …
De verscheidene visvijvers van het provinciedomein ’t Veld zijn overwoekerd door dwergkroos. “Dat zorgt voor heel wat problemen”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe die de deputatie vraagt om alsnog te kijken voor een blijvende oplossing. Door de vraagstelling van het provincieraadslid komt er wel een testopstelling met een beluchter om …
Een Erasmusproject over hernieuwbare en duurzame energiebronnen werd op vrijdag 6 oktober afgerond met een ontvangst in het Izegemse stadhuis. Schepen van Internationale samenwerking Kurt Himpe overhandigde aan de Izegemse en buitenlandse deelnemers certificaten. “Twintig maanden werkten leerlingen uit de Izegemse technische school en partnerscholen uit Spanje, Noord-Macedonië en …
Het Izegemse museum Eperon d’Or krijgt vanaf 2024 een pak meer subsidies. “De voorbije periode ontvingen we jaarlijks een Vlaamse subsidie van 96.031 euro, maar dat wordt nu jaarlijks maar liefst 226.000 euro”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. Vlaams minister Jan Jambon verhoogde het jaarlijkse totaalbudget voor de …
De provincie West-Vlaanderen heeft een collectie van bijna 1.400 kunstwerken in eigendom. Provincieraadslid Kurt Himpe stelde voor om deze kunstwerken via bruikleenovereenkomsten ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld gelegenheidstentoonstellingen. Maar gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu houdt nu de deur dicht. “Kunstwerken in de publieke ruimte hebben zeker een meerwaarde voor bepaalde …
De provincie West-Vlaanderen heeft de voorbije maanden verder ingezet op bijkomende ontdekkingsmogelijkheden via de Erfgoedapp. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Aan de hand van de Erfgoedapp van Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, kan nu de Transfo-site in Zwevegem online ontdekt worden. Voor de …
Kurt Himpe