Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Honderdduizenden euro’s provinciale subsidie voor kustvaartuigen ongebruikt

Terwijl de visserij zich in woelig water bevindt, blijven honderdduizenden euro’s van een provinciale subsidie ongebruikt. “Dat is een pijnlijke vaststelling”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe die de deputatie tijdens de zitting van 23 mei opriep de voorwaarden aan te passen zodat de middelen maximaal ingezet worden.

“Sinds de invoering van de subsidiemogelijkheid in 1991 had de provincie ongeveer 1.100.000 euro veil voor dergelijke subsidies, maar nog geen derde ervan werd aangewend”, berekende het provincieraadslid. “In maart 2023 werd het provinciaal subsidiereglement aangepast, maar in een jaar tijd werd maar één aanvraag ingediend. Daardoor is alweer slechts 15 procent van het voorziene budget van enkele tienduizenden euro’s effectief ingezet.”

“De sector heeft te maken met uitdagende financiële omstandigheden. Zo zijn er de aanzienlijk lagere vangsten van tong en garnalen in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast zijn de kosten voor brandstof en materialen sterk gestegen”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Gedeputeerde Bart Naeyaert bevestigde dat de sector het moeilijk heeft en dat momenteel nog slechts twaalf kustvaartuigen in aanmerking komen voor de subsidie. Het ziet er trouwens naar uit dat in de toekomst nog kustvissers zullen stoppen.

Eén van de mogelijkheden is de subsidie ook te laten gebruiken voor prefinanciering. Provincieraadslid Kurt Himpe stelde voor om de beschikbare subsidiemiddelen te verdelen over de aanvragen zodat alle voorziene middelen effectief gebruikt worden.