Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Delegatie uit Duitse partnerstad Hilders officieel ontvangen

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het partnerschap tussen de Duitse gemeente Hilders en Kachtem vond een officiële ontvangst plaats in het Izegemse stadhuis. “Izegem heeft vijf partnersteden, maar de verbroedering met Hilders is de oudste”, zegt schepen van Internationale samenwerking Kurt Himpe.

“Kachtem sloot in 1974 een partnerschap af met de Duitse gemeente Hilders. Daarvoor zakte in dat jaar een delegatie van maar liefst 230 Kachtemnaars naar Hilders af voor de plechtige ondertekening van een oorkonde. In 1977 kwam er een fusie met Izegem, waardoor de verbroedering de oudste is van de vijf partnerschappen die er momenteel zijn”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Vooral de familiale contacten tussen de inwoners van Hilders en Kachtem zijn bijzonder, waarbij afwisselend in Hilders en Kachtem tijdens het Hemelvaartperiode een bezoek gebracht wordt.”

“In deze woelige tijden zijn warme partnerschappen tussen steden en gemeenten belangrijk”

In zijn toespraak onderstreepte schepen Kurt Himpe het belang van de warme partnerschappen tussen steden en gemeenten. “In 1983 zei de toenmalige burgemeester van Hilders dat de oorlogsconflicten die in het verleden ons continent teisterden, vele Europeanen wakker geschud hadden en mensen verlangden naar verstandhouding, vrede en vriendschap. Tientallen jaren later blijkt dat citaat helaas nog altijd brandend actueel met de oorlog aan de poort van Europa”, aldus Himpe die Kachtemnaar Jacques Denys als verantwoordelijke van het Hilderscomité bedankte voor zijn inzet.