Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Gemeentearchief Emelgem komt na 65 jaar terug

Het gemeentearchief van Emelgem, dat sinds 1959 in bewaring gegeven werd aan het Rijksarchief, komt terug naar Izegem. “Daardoor zal het stadsarchief ook de archiefstukken van de deelgemeenten Kachtem én Emelgem bevatten”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe, die het nieuws bekend maakte in aanloop van de Internationale Archiefdag.

“In 1959 werd het archief van de toenmalige gemeente Emelgem naar het Rijksarchief in Brugge gebracht en in 1964 kwam het na de opening van een nieuwe vestiging van het Rijksarchief in Kortrijk terecht”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Doordat Emelgem op 1 januari 1965 fuseerde met Izegem, bleef het gemeentearchief daar. Het archief van de deelgemeente Kachtem was na de fusie met Izegem in 1977 opgenomen in het stadsarchief. Dat dit voor het gemeentearchief van Emelgem niét gebeurde en naar het Rijksarchief verhuisde, had te maken met onvrede over de fusieplannen en men wilde toen blijkbaar niet dat Izegem de archiefstukken zou krijgen”, zegt schepen Himpe.

Het was de heemkundige kring Ten Mandere die onlangs aan de mouw trok van de schepen om het gemeentearchief naar Izegem te brengen. “In samenspraak met het intergemeentelijk archiefteam Midwest werden onmiddellijk de nodige stappen gezet. We kregen een volledige inventaris van alle archiefstukken en de bevestiging dat we aan de voorwaarden voldoen om dit archief over te nemen, doordat we over een volwaardige archiefdienst beschikken.”

“Ook de Emelgemse bevolkingsregisters van 1826 tot 1865 komen nu weer terug”

“Het enige stuk dat in het Rijksarchief zal blijven, is het landboek uit 1714-1715, dat beschouwd wordt als staatseigendom door een wet van 1796”, zegt de archiefschepen. “In het over te dragen archief zitten onder andere verslagen van de gemeenteraad en het schepencollege, briefwisseling en rekeningen van de gemeente, stukken over de belastingen… Het gemeentearchief bevat ook de plannen voor de brug over de Mandelbeek die in 1886 gebouwd werd en tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd werd. Dit zijn allemaal archiefstukken die bijvoorbeeld geraadpleegd werden voor de publicatie van het boek ‘Geschiedenis van Emelgem’ dat in 2018 verscheen. Ook de bevolkingsregisters uit de periode 1826 tot 1865 komen terug, waardoor ook dat archiefonderdeel weer volledig zal zijn.”

De overdracht van het gemeentearchief zal door het intergemeentelijk archiefteam begeleid worden.