Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Denktank moet cruisetoeristen meer spreiden over de West-Vlaamse trekpleisters”

Cruisetoeristen moeten meer gespreid worden over de West-Vlaamse trekpleisters. Op vraag van provincieraadslid Kurt Himpe overweegt het provinciaal toerismebedrijf Westtoer om een denktank op te richten.

In het verleden drong provincieraadslid Kurt Himpe al meermaals aan om initiatieven te nemen om cruisetoeristen aan te zetten om andere bestemmingen dan Brugge te bezoeken. “Daarvoor werd samengewerkt met lokale overheden en de maatschappijen die uitstappen aanbieden aan de cruisetoeristen”, zegt Himpe.

“Vooral Brugge, Blankenberge en Ieper krijgen cruisetoeristen over de vloer”

“Uit evaluaties blijkt dat de cruisetoeristen vooral Brugge willen zien. Blankenberge en Ieper profiteren in mindere mate van de cruiseschepen die aanmeren in Zeebrugge”, vernam provincieraadslid Kurt Himpe van Westtoer.

Deze maand valt de beslissing of er een denktank opgericht zal worden. “Dit is bijzonder belangrijk voor de toekomst. Zelfs een kort bezoek van cruisetoeristen aan West-Vlaamse trekpleisters kan een prikkel zijn om later naar onze provincie af te zakken en voor een meer intensief bezoek”, besluit Kurt Himpe.