Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Izegemse archeologische vondsten krijgen plaats in een expo

In de loop van de voorbije jaren werden bij archeologisch onderzoek in Izegem heel wat vondsten gedaan. “Een reeks opmerkelijke vondsten zullen dit jaar in een expo opgenomen worden”, bevestigde schepen van Erfgoed Kurt Himpe tijdens de gemeenteraadszitting.

Gemeenteraadslid Filip Buyse polste of het publiek de vondsten die de voorbije jaren opgegraven werden ook eens zullen kunnen bewonderen.

Naar aanleiding van een verkaveling aan de Hondekensmolenstraat vonden archeologen onder andere een Romeins graf en werden bewoningssporen uit de Romeinse en middeleeuwse periode aangetroffen. In de Blekerijstraat en de Mentenhoekstraat werden zelfs sporen uit de late ijzertijd gevonden en ook op de locatie van het Vageweenbos in Kachtem leverde archeologisch onderzoek restanten op uit de Romeinse tijd en de late middeleeuwen.

“Vanaf eind augustus zal de rondtrekkende expo van de erfgoedcel TERF over de regionale erfgoedlijnen ook in Izegem te zien zijn. Maar we maken van de gelegenheid gebruik om die expo aan te vullen met een Izegemse insteek. Er komt ook een apart archeologisch onderdeel in de tentoonstelling”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Onderhandelingen met Gruuthusemuseum in Brugge”

Erfgoedschepen Kurt Himpe meldde ook dat er gesprekken lopen met het Gruuthusemuseum in Brugge om bepaalde archeologische vondsten weer naar Izegem te halen voor de expo. “Baron Charles Gillès de Pélichy beschreef in een reeks publicaties opgravingen die destijds in Izegem en Emelgem plaatsvonden, soms zelfs onder zijn leiding. De Merovingische voorwerpen in het Gruuthusemuseum komen nagenoeg allemaal voort van een deel van die opgravingen in onze stad. Het is een unieke kans om tijdens die expo ook enkele van die stukken te kunnen tonen”, besluit de schepen.