Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Eeuwenoude Izegemse oorkonden gerestaureerd en gedigitaliseerd

Twee oorkonden uit de jaren 1800 prijken opnieuw in het Izegemse stadhuis. “De historische documenten waren door de tand des tijds aangetast”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“De twee eeuwenoude oorkonden hingen al tientallen jaren in het bureau van de burgemeester en bij onderzoek bleek dat er op één van de oorkonden een schimmelinfectie aanwezig was. De oorkonde werd gerestaureerd, maar één van de houten kaders waarin de documenten zaten, was ook aangetast door houtworm”, aldus schepen Kurt Himpe. “De oorkonden werden nu zuurvrij ingekaderd.”

Het intergemeentelijk archiefteam Midwest digitaliseerde intussen ook de oorkonden. “We zetten de laatste jaren fors in op het digitaliseren en restaureren van de historische documenten in eigendom van de stad. Zo werden ook al enkele eeuwenoude boeken uit het stadsarchief gerestaureerd en duizenden akten gedigitaliseerd”, besluit schepen Himpe.