Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Slechts op één op de drie provinciale sites zonnepanelen”

Momenteel zijn er slechts op één van de drie West-Vlaamse provinciale sites zonnepanelen aanwezig. Dat blijkt uit een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe. “Vorig jaar zijn er wel extra haalbaarheidsstudies opgestart om het plaatsen van bijkomende zonnepanelen op de sites te onderzoeken. In 2024 komen er zonnepanelen op het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk en op de site van Bulskampveld in Beernem waar de remise verbouwd wordt.”

Er werd prioritair ingezet op het plaatsen van zonnepanelen op sites met een groot elektriciteitsverbruik en sites waar grote renovaties of verbouwingen waren. In de periode 2008-2018 kwamen er vooral kleinere zonnepaneleninstallaties. ”Tijdens deze bestuursperiode kwamen er grotere installaties, onder andere bij Inagro, het provinciehuis Boeverbos, in het provinciedomein De Gavers en het natuurpark ’t Zwin”, leert provincieraadslid Kurt Himpe uit het antwoord van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Dit jaar bijkomende investeringen

“Het is een goede zaak dat er nu wel extra haalbaarheidsstudies uitgevoerd worden zodat de capaciteit kan verhoogd worden, want niet elk gebouw is geschikt om er zonnepanelen op te leggen. Door bijkomende studies kan gezocht worden naar alternatieve locaties.”

“In 2023 kwamen er extra investeringen in De Gavers en op de site van Westtoer. Dit jaar komen er extra installaties, onder andere op de site van het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk en op de site van Bulskampveld in Beernem waar de remise verbouwd wordt”, besluit Himpe.