Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Op dit ogenblik meer dan 230 vacatures bij West-Vlaamse politiezones

Er zijn op dit ogenblik 234 vacatures bij de negentien West-Vlaamse politiezones. Dat blijkt uit het antwoord van gouverneur Carl Decaluwé aan provincieraadslid Kurt Himpe. “Het aantal vacatures is zelfs te hoog voor de opleidingscapaciteit van de West-Vlaamse Politieschool.”

“Eind 2023 waren er 192 vacatures voor aspirant-inspecteurs en 42 vacatures voor aspirant-hoofdinspecteurs. Maar de West-Vlaamse politieschool kan in optimale omstandigheden maar ongeveer 160 politiemensen opleiden”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe. “Dat heeft met de capaciteit van de schietstand en de lokalen te maken.”

Volgens gouverneur Carl Decaluwé is er een probleem met de financiering vanuit Brussel. Met een maximale bezetting van het personeelsbestand en voldoende financiering zouden er in april en oktober telkens 64 aspirant-inspecteurs en in december 32 aspirant-inspecteurs kunnen opgeleid worden. Maar de West-Vlaamse Politieschool twijfelt of dat aantal door de selectiedienst in Brussel zal gehaald worden. Voor de aspirant-hoofdinspecteurs hangt het aantal af van het aantal geslaagden bij het promotie-examen. De opleidingscapaciteit bedraagt hiervoor 50, maar ook hier volstaat de financiering niet langer om alles te organiseren.

In de Brusselse politieschool zijn er meer personeelsleden, maar slechts een beperkt aantal kandidaten. Maar volgens de gouverneur is het blijkbaar een groot probleem om personeelsleden van Brussel naar West-Vlaanderen over te plaatsen.

“Vorig jaar waren er in april ongeveer 100 vacatures bij de West-Vlaamse politiezones, maar er werden wel 140 aspirant-inspecteurs en 44 aspirant-hoofdinspecteurs opgeleid. Met 234 vacatures eind 2023 is de situatie dus zeker niet verbeterd”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Ook tekorten bij brandweerzones, maar beroepskader is volledig ingevuld

“Ook heel wat brandweerzones zijn op zoek naar brandweerlui. In de brandweerpost Izegem zijn er momenteel 51 vrijwillige brandweerlui, maar volgens het personeelsplan zouden er dat 68 moeten zijn. Met infosessies en campagnes worden kandidaten gezocht. Zo werd eind februari een infosessie door de brandweerzone Midwest georganiseerd in de Izegemse brandweerpost. Er daagden elf geïnteresseerden op, waaronder drie voor de Izegemse brandweer”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Volgens de gouverneur is in de vier West-Vlaamse hulpverleningszones het beroepskader volledig ingevuld. Bij de vrijwilligers zijn er vacatures, maar de situatie is niet alarmerend voor de operationele werking van de brandweer.