Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Restauratiewerken schoorsteen Izegemse elektriciteitscentrale gestart

In Izegem zijn de restauratiewerken aan de schoorsteen van de voormalige elektriciteitscentrale gestart. “Daarmee wordt de iconische schoorsteen, de laatste overblijvende in de stad, weer in ere hersteld”, zegt schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe.

“Er is gestart met het uitslijpen van het voegwerk van de schoorsteen. Intussen is een firma ook gestart met testen om de bakstenen constructie te zandstralen”, verduidelijkt de schepen. “In 1972 werd in Izegem een eigen televisie- en radiodistributienet opgericht en ook gestart met elektriciteitsvoorziening. Etiz (Elektriciteit en Televisie in Izegem) zag het levenslicht.  In augustus van dat jaar werd met een enorme kraan een betonnen zendcabine op de schoorsteen geplaatst. Daarvoor werd de schoorsteen ook deels afgebroken. We willen de schoorsteen nu weer zeven meter opmetselen tot de oorspronkelijke 45 meter hoogte en de schouwkop herstellen. Dat zal gebeuren nadat de cabine weer afgenomen is, wat ten vroegste in maart zal gebeuren”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Restauratie schoorsteen eerste stap in de opwaardering van de hele site”

“Deze cabine zal onderzocht worden naar eventuele erfgoedwaarde en daarvoor op de site zelf geplaatst worden”, aldus erfgoedschepen Kurt Himpe. “De restauratie van de schoorsteen is de eerste stap. Er werd een beheersplan opgemaakt voor de grondige herwaardering van de hele site. De stoommachine, de grootst bewaarde van ons land, werd al in 1978 beschermd als monument, de voormalige elektriciteitscentrale kreeg in 2015 een bescherming. De stoomvrienden zorgen ervoor dat het prachtig industrieel erfgoed goed onderhouden is en blijft en slagen er ook in om de stoommachine te laten werken zoals vroeger, maar dan zonder stoom.”

“In een latere fase moet ook gekeken worden voor de restauratie van het gebouw van de voormalige elektriciteitscentrale waarbij zeker aandacht moet gaan naar de toegankelijkheid”, zegt schepen van Patrimonium Caroline Maertens. “Dan zal ook gekeken worden welke opportuniteiten er zijn als de verdeelpost van Fluvius die momenteel in het gebouw aanwezig is, een andere locatie krijgt.”