Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Bijzonder Nood- en Interventieplan in opmaak voor munitiestortplaats Paardenmarkt

Eind vorig jaar is een werkgroep gestart met de opmaak van een Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de munitiestortplaats Paardenmarkt in de Noordzee ter hoogte van Knokke-Heist. Dat blijkt uit een antwoord van gouverneur Carl Decaluwé aan provincieraadslid Kurt Himpe.

De Paardenmarkt is een munitiestortplaats op een kleine kilometer afstand van het strand van Knokke-Heist. Die stortplaats kwam er toen de regering in 1919 besloot om na een reeks van incidenten de door het Duitse leger achtergelaten munitie uit de Eerste Wereldoorlog voor de kust te storten.

“Er is al een Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee dat een antwoord moet bieden op alle mogelijke noodsituaties en incidenten die zich op de Noordzee kunnen voordoen en die één of andere coördinatie nodig maken. Maar voor de specifieke situatie van de munitiestortplaats komt er nu dus een Bijzonder Noodplan zodat er specifieke richtlijnen zijn bij een acute noodsituatie ter hoogte van of met een impact op de munitiestortplaats”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Er wordt verwacht dat begin 2025 het Bijzonder Nood- en Interventieplan Paardenmarkt zal afgewerkt zijn.

“Situatie is ten opzichte van 2013 over de hele site van de Paardenmarkt gelijk gebleven”

Door de grote hoeveelheid munitie op de Paardenmarkt is bij een opruimscenario zowel de ophaling als de verwerking van de munitie een zeer tijdsintensieve opdracht, die zelfs bij onbeperkte middelen tientallen jaren zal duren. Bovendien is er een reëel risico dat de roestige munitie bij het bovenhalen uit elkaar valt en zo de toxische inhoud in één klap vrijgeeft in plaats van geleidelijk aan over vele jaren. De andere optie is inkapseling, waarbij een beschermende laag over de stortplaats wordt gelegd. De sedimentlaag die nu aanwezig is, kan beschouwd worden als een vorm van inkapseling.

Op basis van het antwoord van de gouverneur blijkt dat een onderzoek in 2022 naar sedimentatie en erosie op de Paardenmarkt aantoonde dat ten opzichte van 2013 de situatie over de hele site van de Paardenmarkt gelijk is gebleven. De munitie blijft begraven onder een laag sediment, variërend in dikte van twee tot zes meter.