Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nauwelijks aanvragen voor provinciale subsidies voor kustvaartuigen

Nadat in maart 2023 het provinciale subsidiereglement voor kustvaartuigen vernieuwd werd, blijkt dat er in een jaar tijd maar één aanvraag voor ondersteuning ingediend werd. “Daardoor is slechts 15 procent van het voorziene budget van enkele tienduizenden euro’s effectief ingezet en dat terwijl de sector het niet gemakkelijk heeft”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe die oproept om het reglement aan te passen.

Met het subsidiereglement worden kleine investeringen en de leef- en werkomstandigheden aan boord van Belgische kustvaartuigen van reders die in West-Vlaanderen wonen of van rederijen met een bedrijfszetel in de provincie ondersteund. Per vaartuig gaat het om een factuurbedrag tussen 5.000 en 25.000 euro en wordt 40 procent van de investering gesubsidieerd. Er kan in een periode van twee jaar maximaal 10.000 euro subsidie aangevraagd worden.

“De sector heeft te maken met uitdagende financiële omstandigheden. Zo zijn er de aanzienlijk lagere vangsten van tong en garnalen in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast zijn de kosten voor brandstof en materialen sterk gestegen”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

“Weinig investeringen, terwijl de kustvaartuigen vaak oude schepen zijn”

“Intussen zijn er slechts een tiental kustvaartuigen die nog in aanmerking komen voor deze subsidie. Maar het is pijnlijk vast te stellen dat heel wat financiële middelen ongebruikt blijven, terwijl de sector het moeilijk heeft. Daarom roep ik de deputatie op om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie opnieuw te bekijken zodat de sector effectief ondersteund wordt”, zegt provincieraadslid Himpe.

“In 30 jaar tijd ongeveer 700.000 euro provinciale subsidies voor kustvaartuigen onbenut”

“Sinds de invoering van de subsidiemogelijkheid in 1991 had de provincie ongeveer 1.100.000 euro veil voor dergelijke subsidies, maar nog geen derde ervan werd effectief aangewend”, berekende het provincieraadslid. “De aanpassing van het reglement vorig jaar schiet duidelijk opnieuw het doel voorbij.”