Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Grootste deel van de scheepswrakken in territoriale wateren in kaart gebracht

Het team Vlaamse Hydrografie van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust heeft het grootste deel van de scheepswrakken in de territoriale wateren in kaart gebracht. Dat blijkt uit een antwoord van gouverneur Carl Decaluwé aan provincieraadslid Kurt Himpe. “Maar objecten onder de zeebodem zijn nog niet gedetecteerd.”

De inventarisatie gebeurde met sonartechnologie om de zeekaarten op te maken. Met de sonartechnologie worden de grote obstakels en objecten op de zeebodem gedetecteerd. De multibeam zendt sonargolven uit, waarvan de weerkaatsing wordt opgevangen en in 3D-beeld wordt omgezet. Objecten onder de zeebodem worden niet door de sonar geïdentificeerd.

“In de wrakkendatabank zijn momenteel meer dan 300 objecten opgenomen, waaronder 55 als erfgoed erkende scheepswrakken”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. In de territoriale wateren hebben twee derde van de scheepswrakken een link met de twee wereldoorlogen. Een 60-tal wrakken in de wrakkendatabank zijn echter nog ‘onbekend’. In 2023 werden nog twee Duitse duikboten geïdentificeerd.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) gebruikt de sonartechnologie ook bij onderzoeksprojecten en om duiksessies te plannen. Vorig jaar werden nog acht metingen uitgevoerd op de al gedetecteerde objecten.

Provincieraadslid Kurt Himpe hoopt dat er in de toekomst, eventueel in samenwerking met buitenlandse instanties, ook werk gemaakt wordt om in de zeebodem nog niet-ontdekte objecten in de territoriale wateren op te sporen.

Beeld: voorbeeld van sonarbeeld van het voorschip van de HMS Wakeful, een Britse torpedobootjager die in 1940 zonk (beeld Vlaamse Hydrografie).