Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provinciebestuur neemt maatregelen tegen misbruik van artificiële intelligentie tijdens selectieprocedures

Artificiële intelligentie wordt duidelijk een onderdeel van het hedendaagse werkleven. Het provinciebestuur neemt maatregelen tegen het misbruik van AI tijdens selectieprocedures voor aanwervingen. Dat blijkt uit een antwoord van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu aan provincieraadslid Kurt Himpe. “Het is een goede zaak dat procedures aangepast worden en dat er proactief omgegaan wordt met nieuwe ontwikkelingen in technologie en mogelijke risico’s, zodat kandidaten gelijke kansen hebben en goede aanwervingen plaatsvinden”, stelt Himpe.

“Binnen de selectieprocedures zijn er verschillende mogelijkheden om examenonderdelen te selecteren, zoals een thuisopdracht, een schriftelijke of een praktische proef. Voor thuisopdrachten wil het provinciebestuur bijvoorbeeld het gebruik niet categorisch verbieden, maar wel een situatie creëren die vergelijkbaar is met de dagelijkse werkpraktijk. Met een mondelinge proef wordt dan nagegaan of kandidaten niet louter afhankelijk zijn van AI-tools en ook beschikken over persoonlijke competenties en inzicht”, aldus Kurt Himpe. “Bij een selectieprocedure om de parate kennis van kandidaten te meten is het gebruik van internet of AI niet toegestaan.

Provincieraadslid Kurt Himpe polste bij de deputatie ook of er al misbruik vastgesteld werd, maar volgens de gedeputeerde is dit niet het geval.