Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Minder dan de helft van de ingediende projecten voor provinciale subsidies flankerend onderwijs goedgekeurd

Al tien jaar ondersteunt de provincie West-Vlaanderen onderwijsprojecten voor onder andere levenslang leren, geletterdheid, een positieve studiekeuze en de aanpak van ongekwalificeerde uitstroom. “Maar van de in totaal meer dan 300 ingediende projecten tijdens die tien jaar werden er slechts ongeveer 130 goedgekeurd. Heel wat scholen steken veel tijd in het opmaken van dossiers en dan is het bijzonder jammer dat het project niet kan uitgevoerd worden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Een aanpassing van het reglement moet hier nu aan tegemoet komen.”

“Voor het basis- en secundair onderwijs komt er nu ook de mogelijkheid om meer kleinschalige projecten in te dienen die beperkt zijn tot het niveau van de school. Voor heel wat scholen is het immers niet haalbaar om een innovatief project voor de hele provincie uit te werken. Ook de beoordelingscriteria zullen nu worden meegedeeld en de basisvoorwaarden verduidelijkt worden”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe die tevreden is met deze noodzakelijke bijsturingen.

Volgens de deputatie blijken de ingediende projecten vaak niet kwalitatief genoeg te zijn, hoewel er ook een voortraject en begeleiding is van de dossiers.

Provincieraadslid Kurt Himpe stelt zich echter vragen bij de startdata van de voortrajecten. “Die voortrajecten starten op 1 maart en op 1 september. Maar een deadline net na de zomervakantie is voor veel scholen helemaal niet haalbaar, net omwille van de vakantieperiode en de opstart van een nieuw schooljaar.”