Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nieuws

Kurt Himpe
Op donderdag 16 december legde Kurt Himpe uit Izegem de eed af als West-Vlaams provincieraadslid voor de N-VA. Hij volgt Sigrid Vandenbulcke op, die in oktober 2021 overleed. Kurt Himpe is al twintig jaar actief in de Izegemse politiek, eerst als gemeenteraadslid en sinds 2013 als schepen. In zijn …
Tijdens de gemeenteraadszitting van 13 december werd het eindontwerp voor de Cultuurfabriek goedgekeurd. “De voormalige bedrijfsgebouwen van drukkerij Strobbe zullen onderdak bieden aan de Kunstacademie, de bibliotheek, het historisch stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. Na een intense voorbereiding zijn de puzzelstukken …
Kurt Himpe
Kurt Himpe (°1971) is geboren en getogen Izegemnaar, Vlaams politicus en lid van de N-VA. Beroepshalve is hij leraar en sinds de jaren ’90 politiek actief, eerst bij de Volksunie en hij koos na de splitsing van de Volksunie resoluut voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Hij is actief bij verschillende …
Nadat vorig jaar beslist werd om een coronamonument te maken, ging kunstenaar Piet Duthoit die aangesteld werd door de stad aan de slag voor de uitwerking. “Het kunstwerk is na maanden intensief werk klaar, maar het wordt nog even wachten op de inhuldiging”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe …
Opnieuw archeologische vondsten naar Izegems stadsarchief
Naar aanleiding van archeologisch onderzoek aan de Mentenhoekstraat, de Lendeleedsestraat en de Blekerijstraat zullen de vondsten geschonken worden aan het historisch stadsarchief. “De vondsten dateren onder andere uit de late ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen”, aldus schepen van Archief en Erfgoed Kurt Himpe. “In de Blekerijstraat werden …
Op zaterdag 20 november organiseert het Izegemse cultuurhuis De Leest opnieuw een voorverkoopdag. “Alles verloopt door de omstandigheden opnieuw online. Ook voor de voorbije voorverkoopdagen werd zo gewerkt en dat verliep zeer vlot en tot ieders tevredenheid”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. “Tijdens het voorjaar 2022 staan er …
Kurt Himpe