Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Volgend jaar reeks rampoefeningen naar aanleiding van nieuw provinciaal noodplan spoorongevallen

Terwijl er volop gewerkt wordt aan een nieuw Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Spoorwegongevallen staan er voor 2024 al een reeks oefeningen rond spoorwegrisico’s gepland. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluwé.

De laatste volledige actualisatie van het plan gebeurde tien jaar geleden. Momenteel is een eerste ontwerpversie van het nieuwe Bijzonder Nood- en Interventieplan klaar dat door een stuurgroep met vertegenwoordigers van onder andere brandweer, politie, medische diensten, Infrabel en NMBS werd voorbereid. Eind 2023 zou een definitieve versie klaar moeten zijn.

Twee zware spoorongevallen in West-Vlaanderen

Gelukkig bleef de provincie al een tijd gespaard van zeer ernstige spoorwegongevallen, maar twee grote ongevallen blijven bij. “Zo was er in 1996 een groot treinongeval in Roeselare en in 2007 was er een ernstig incident in het station van Izegem”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Hoewel heel wat spoorwegincidenten operationeel kunnen afgehandeld worden, kan het ook nodig zijn om het gemeentelijk rampenplan afgekondigd worden, zoals dit toentertijd in Roeselare en Izegem gebeurde.”

Volgens de gouverneur kreeg de voorbije tien jaar het alarmeringsschema, waarin opgenomen is welke diensten moeten verwittigd worden bij een spoorwegongeval, wel jaarlijks een update. Maar een nieuw noodplan drong zich op.

Oefeningen

De laatste grote terreinoefening met een spoorwegincident als insteek dateert van 2015. In 2019 was er een oefening met een incident aan de spoorwegovergang in Kortemark als uitgangspunt. Gouverneur Carl Decaluwé bevestigt nu op vragen van provincieraadslid Kurt Himpe dat er voor 2024 al een reeks doorleefoefeningen ingepland staan waarbij spoorwegrisico’s het uitgangspunt zullen vormen. Via deze oefeningen is het de bedoeling dat er wordt stilgestaan bij casussen uit het verleden en noodzakelijke reactiepatronen. De oefeningen zullen door een stuurgroep concreet uitgewerkt worden.