Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Visvijvers provinciedomein ’t Veld overwoekerd door dwergkroos

De verscheidene visvijvers van het provinciedomein ’t Veld zijn overwoekerd door dwergkroos. “Dat zorgt voor heel wat problemen”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe die de deputatie vraagt om alsnog te kijken voor een blijvende oplossing. Door de vraagstelling van het provincieraadslid komt er wel een testopstelling met een beluchter om open plaatsen te creëren in het water.

“Vorig jaar was er grote vissterfte in de vijvers van ’t Veld doordat het waterpeil sterk gedaald was door de aanhoudende droogte. Na aandringen werd een grote bres gemaakt en kwam er een beluchter om het zuurstofgehalte te verhogen om het karpersbestand te redden”, verduidelijkt Kurt Himpe. “Er werden toen meer dan zestig dode karpers gevonden.”

“Nu zijn alle vijvers van het provinciedomein overwoekerd door dwergkroos, dat zorgt voor een daling van het zuurstofgehalte van het water met vissterfte tot gevolg en het is ook hinderlijk voor de hengelaars”, zegt Himpe. “Het probleem is ook dat het vermoedelijk niet gaat om eendenkroos, maar om dwergkroos, een Amerikaanse exoot. Onze inheemse soorten zijn groter die iets grotere gaten laten tussen de bladeren, dwergkroos vult die op of domineert ze zelfs.”

Testopstelling met beluchter

Volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe is er geen goede oplossing voor het probleem. Vooral vijvers in een bosomgeving zoals in ’t Veld hebben last van dwergkroos door de ideale groeiomstandigheden voor deze exoot en in het provinciedomein de aanwezigheid van voedselrijk slib uit de Veldbeek. De vijvers in ’t Veld zijn ook te ondiep om een boot te laten varen, waardoor de dwergkroos manueel zou moeten verwijderd worden. Het baggeren van de vijvers zou een oplossing kunnen bieden, maar enkel als het slib niet vervuild is en niet moet afgevoerd worden. Als er één stukje dwergkroos niet verwijderd wordt, dan overgroeit alles opnieuw binnen enkele weken.

Na de vraagstelling van provincieraadslid Kurt Himpe komt er nu een testopstelling met een beluchter en hoopt men open plaatsen te creëren in het water.

“Ook waterpeil van vijvers in ’t Veld blijft een probleem”

Kurt Himpe stelt dat ook de waterhuishouding van het provinciedomein een probleem blijft, waardoor het waterpeil van de vijvers in ’t Veld zeer laag is. In de toekomst zal ’t Zeetje mogelijks ingeschakeld worden in een afkoppelingsproject van Aquafin, waardoor ’t Zeetje dienst zou kunnen doen als bufferbekken om regenwater tijdelijk te stockeren. Het provincieraadslid pleitte eerder ook om de oude verbinding tussen ’t Zeetje en de grote Ardoyevijver te herstellen zodat de watertoevoer weer verzekerd wordt.

Volgens de gedeputeerde is het afkoppelingsproject van Aquafin in studiefase en is de oude verbinding nu ook hersteld.