Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Provinciebestuur houdt de deur dicht om kunstwerken van Roger Raveel, Stephan Vanfleteren of Wim Delvoye uit te lenen”

De provincie West-Vlaanderen heeft een collectie van bijna 1.400 kunstwerken in eigendom. Provincieraadslid Kurt Himpe stelde voor om deze kunstwerken via bruikleenovereenkomsten ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld gelegenheidstentoonstellingen. Maar gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu houdt nu de deur dicht.

“Kunstwerken in de publieke ruimte hebben zeker een meerwaarde voor bepaalde gebouwen, zoals bijvoorbeeld in de kastelen, de gouverneurswoning of het Provinciaal Hof. Maar andere kunstwerken die nu in provinciale kantoren, Boeverbos… staan of hangen kunnen zeker ook een plaats krijgen in de vaste collectie van musea of gebruikt worden voor gelegenheidstentoonstellingen”, stelt Kurt Himpe.

“Wat in andere provincies kan, lukt in West-Vlaanderen niet”

Maar gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu houdt de deur dicht en stelt dat de betrokken provinciale diensten niet de expertise en de capaciteit hebben om het voorstel uit te werken. Provincieraadslid Kurt Himpe vindt dit vreemd: “Uit navraag bij andere provincies blijkt dat de werklast helemaal niet zo hoog is en dat dergelijke uitleenvragen maar enkele keren per jaar gesteld worden. Wat in andere provincies kan, lukt in West-Vlaanderen niet. Daardoor kan het ruime publiek niet genieten van kunstwerken met een totale verzekeringswaarde van bijna 2,5 miljoen euro.”

Provincieraadslid Himpe vraagt de gedeputeerde om te laten polsen hoe het in andere provincies aangepakt wordt. “Ik hoop in elk geval dat specifieke vragen van curatoren of musea om een bepaald kunstwerk te gebruiken voor gelegenheidstentoonstellingen wel degelijk positief beantwoord worden. Zo bevat de provinciale collectie werken van Roger Raveel, Stephan Vanfleteren en Wim Delvoye.”