Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Ieperse gevangenis heropent deuren na test Bijzonder Nood- en Interventieplan

Begin 2024 wordt de gevangenis in Ieper opnieuw in gebruik genomen na een modernisering en uitbreiding. “Voor deze penitentiaire instelling wordt in navolging van de gevangenis in Brugge nu ook een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) opgemaakt. Dat plan zal eerst uitgetest worden vooraleer de gevangenen er opnieuw onderdak krijgen”, weet Kurt Himpe. Het provincieraadslid uit Izegem stelde verschillende vragen aan gouverneur Carl Decaluwé over de opmaak van noodplannen voor gevangenissen in West-Vlaanderen.  Uit de antwoorden die hij kreeg,  blijkt verder dat er nog altijd gedetineerden op de grond slapen in de gevangenis van Brugge.

Aan de oefening in Ieper zullen alle betrokken hulp- en veiligheidsdiensten deelnemen. Daarna wordt het nood- en interventieplan op basis van de resultaten en de evaluaties afgewerkt.  “In het plan worden een reeks risicosituaties voorbereid zoals een staking, een voedselvergiftiging, een opstand of terrorisme. Bij een noodsituatie in een penitentiaire instelling treden altijd eerst de interne hulpploegen op. Een Bijzonder Nood- en Interventieplan focust alleen op grootschalige incidenten waarbij een gecoördineerde inzet van meerdere disciplines noodzakelijk is. Een dergelijk Nood- en Interventieplan bestaat in onze provincie momenteel enkel in de gevangenis van Brugge”, weet provincieraadslid Kurt Himpe.

Overbevolking blijft probleem in gevangenis van Brugge

Uit de antwoorden die Kurt Himpe kreeg van de gouverneur blijkt dat er momenteel geen overbevolking is in het detentiehuis in Kortrijk en in het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede. “In de gevangenis van Brugge was er een tijdelijke uitbreiding en werden cellen voor één gedetineerde omgevormd tot cellen voor twee personen. Toch zijn er nog altijd meerdere cellen waar drie gevangenen verblijven en er dus iemand op de grond dient te slapen. Het probleem van de overbevolking blijft zo bestaan in Brugge” gaat Himpe verder.

Verschillende actoren zoeken naar oplossingen

Op donderdag 26 oktober vond  ook een tweede overleg plaats rond de overbevolking in de gevangenissen. Daarbij waren zowel met politiediensten, de lokale overheid, de rechtbanken, het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van de West-Vlaamse gevangenissen aanwezig. Alle partners brachten ook een verkennend bezoek aan de gevangenis van Brugge. “Het is positief dat verschillende actoren blijven zoeken naar beleidsmatige oplossingen om de druk in de gevangenissen te doen afnemen”, vertelt Himpe.

Opening Ieper moet druk in Brugge verlichten

Het is blijkbaar nog te vroeg om te kunnen spreken van duidelijke tekenen van verlichting. Positief is wel de verwachting dat de heropening van de Ieperse gevangenis de overbevolking in de instelling in Brugge zal doen afnemen. “Toch blijft er een kanttekening. Alle korte straffen tussen 6 maanden en drie jaar worden sinds september 2023 uitgevoerd. Dat zal ongetwijfeld opnieuw een belangrijke impact hebben op de gedetineerdenpopulatie”, besluit provincieraadslid Himpe.