Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nieuws

Nadat het kasteel Blauwhuis helemaal gerestaureerd werd, zullen ook een aantal parkelementen een renovatie krijgen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos zullen hiervoor samenwerken met Prizma Campus VTI. “Het gaat onder meer om verschillende toegangspoorten, het boothuis, de ijskelder en de brug. Regelmatig worden vragen …
Kurt Himpe
De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft een druk jaar achter de rug in de provincie West-Vlaanderen. “In 2022 werd bijna 166 ton oorlogsmunitie vernietigd en dat is sinds de ingebruikname van de nieuwe DOVO-ontmantelingsinstallatie in 2017 het hoogste jaarcijfer”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. DOVO vernietigde vorig …
“Met een openbare procedure zal de provincie West-Vlaanderen op zoek gaan naar een aannemer voor de restauratie van de buitenkant van het Izegemse kasteel Wolvenhof. Dat antwoordde schepen van Erfgoed Kurt Himpe op vragen tijdens de Izegemse gemeenteraadszitting.  “Eindelijk zal het beschermd monument in ere hersteld worden”, zegt Kurt …
Op zaterdag 28 januari huldigt de stad Izegem het coronamonument in. “Dat zal in een poëtische sfeer gebeuren tijdens een ingetogen plechtigheid in de foyer van cultuurhuis De Leest”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. Het monument, een blauwe hardsteen van zowat vier ton die jarenlang onafgewerkt op het …
In 2022 kreeg het Izegemse museum Eperon d’Or opnieuw heel wat schenkingen. “Daar zitten alvast heel wat opmerkelijke collectiestukken tussen”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. “Er worden aan het museum heel wat schoenen en borstels, werkmateriaal of documenten aangeboden”, zegt conservator Gertjan Remmerie. “We zijn daar uiteraard heel …
Kurt Himpe