Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem geeft financiële noodhulp aan Oekraïne, Turkije en Syrië

Bij grote rampen maakt de stad Izegem traditioneel noodhulp vrij. “Na een positief advies van de Noord-Zuidraad geeft de stad Izegem financiële noodhulp aan Oekraïne en de twee landen die recentelijk door de aardbevingen getroffen zijn”, zegt schepen van Noord-Zuidbeleid Kurt Himpe.

“Vorige maand werd door de stad Izegem al noodhulp toegekend aan Oekraïne na een oproep van Unicef. Met de financiële steun worden pakketten met winterkledij ter beschikking gesteld van kinderen in het door de oorlog getroffen Oekraïne”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Ook op de oproep voor financiële noodhulp aan Turkije en Syrië wordt positief geantwoord”, zegt voorzitter van de Noord-Zuidraad Philippe Groenweghe. “De nood is daar ook zeer groot en er wordt steun toegekend aan het Consortium 12-12, zodat de opvolging van de vraag om steun vanuit verschillende organisaties aan de stad Izegem gebundeld is.”

“In totaal wordt 4.000 euro vrijgemaakt. Daardoor is het budget voor noodhulp al helemaal besteed. We hebben de noodhulp nu zelfs uitgebreid en aangezien we nog maar begin 2023 zijn, wordt door het stadsbestuur ook nog de mogelijkheid voorzien om dit jaar nog financiële noodhulp toe te kennen als er zich noodsituaties zouden voordoen in regio’s waar er projecten zijn van verenigingen uit de Noord-Zuidraad”, aldus schepen Kurt Himpe.

De voorbije jaren werd noodhulp toegekend aan projecten in de Filipijnen en Haïti nadat die landen getroffen werden door een tyfoon en een aardbeving.