Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Al 44 meldingen van vondsten in Noordzee sinds invoering wet

Sinds de invoering van de wet over de bescherming van cultureel erfgoed in zee ontving West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé al 44 meldingen van vondsten. “Het aantal vondsten is echter in dalende lijn”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Alle vondsten in de territoriale wateren moeten sinds 2014 gemeld worden aan de gouverneur. Hij laat de vondsten registreren en maakt een onderzoeksrapport op over de vondst. Daarvoor wordt samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

“Sinds de invoering van de wet blijkt dat in 2014 en 2017 heel wat vondsten geregistreerd werden. De voorbije jaren daalde het aantal registraties zeer sterk en vorig jaar was er maar één melding”, weet provincieraadslid Kurt Himpe. “Het gaat om een hoorn van ongeveer 30 centimeter die opgevist werd voor de kust van Zeebrugge. De vondst is voor verder onderzoek doorgegeven aan het Koninklijk Instituut voor Belgische Natuurwetenschappen.”

Archeologische vondsten op het strand moeten niet aan de gouverneur, maar wel aan het Agentschap Onroerend Erfgoed gemeld worden.

“Vondsten melden is van groot belang”

De lage meldingscijfers roepen wel vraagtekens op bij provincieraadslid Kurt Himpe. “Vondsten zijn alle ontdekkingen van sporen van menselijke aanwezigheid met een cultureel, historisch of archeologisch karakter die zich onder water bevinden. Een vondst melden wil niet zeggen dat de vondst ook boven water moet gehaald zijn, want daarvoor is een machtiging van de gouverneur nodig. Een duiker die in de omgeving van een duikplaats een object opmerkt waarvan vermoed wordt dat het om erfgoed gaat, moet dit melden. Vondsten melden is van groot belang om het erfgoed te kunnen erkennen en beschermen en hopelijk glippen vondsten niet door de mazen van het net”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Het lijkt me dan ook nuttig om de wetgeving ook nog eens duidelijk te communiceren.”

“Ook voor 2014 werden al heel wat opmerkelijke vondsten geregistreerd”

Voor de invoering van de wet in 2014 werden ook al heel wat vondsten geregistreerd. “Het gaat bijvoorbeeld om een Romeinse amfoor die in 1965 werd opgevist en een borstbeenwervel van een mammoet die opgebaggerd werd in de havengeul van Zeebrugge. Andere objecten die duikers zouden kunnen aantreffen zijn onderdelen van vliegtuigen of wrakken, aardewerkfragmenten of vuurstenen werktuigen”, besluit Himpe.