Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Al 44 meldingen van vondsten in Noordzee sinds invoering wet

Sinds de invoering van de wet over de bescherming van cultureel erfgoed in zee ontving West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé al 44 meldingen van vondsten. “Het aantal vondsten is echter in dalende lijn”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. Alle vondsten in de territoriale wateren moeten sinds 2014 gemeld worden aan de gouverneur. Hij laat de vondsten registreren […]