Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem laat eeuwenoude boeken uit stadsarchief restaureren

Nadat de stad Izegem fors investeerde in de digitalisering van historische akten worden nu ook eeuwenoude boeken uit het stadsarchief gerestaureerd. “We willen deze historische boeken van de dienst bevolking opnieuw in goede staat hebben”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“De voorbije periode werden meer dan 150.000 akten uit de periode 1801 tot 1939 gedigitaliseerd zodat ze online raadpleegbaar zijn in de digitale leeszaal van het stadsarchief en om beschadiging van de originele documenten te vermijden. Maar door jarenlange manuele raadpleging van bepaalde historische boeken is er wel degelijk beschadiging opgetreden. Door een restauratie zullen de boeken opnieuw in ere hersteld worden”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Het gaat om een restauratie van indexen uit de periode 1847 tot 1931, waarbij we in eerste instantie de boeken met de meest ernstige beschadiging onder handen laten nemen”, zegt coördinator van het intergemeentelijk archiefteam Midwest Karen Derycke. “Door de digitalisering zullen deze eeuwenoude documenten nog slechts sporadisch manueel geraadpleegd worden, maar het is belangrijk dat dergelijke documenten goed bewaard blijven.”