Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

N-VA wil kunstwerken van de provincie ter beschikking stellen van musea en tentoonstellingen

De provincie West-Vlaanderen heeft bijna 1.400 kunstwerken in eigendom. Provincieraadslid Kurt Himpe vraagt de deputatie om deze kunstwerken via bruikleenovereenkomsten ter beschikking te stellen van musea en voor gelegenheidstentoonstellingen. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu gaat in op het voorstel om actief werk te maken van bruikleen. De provincie kocht in het verleden heel wat kunstwerken aan. “Niet […]