Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

N-VA wil kunstwerken van de provincie ter beschikking stellen van musea en tentoonstellingen

De provincie West-Vlaanderen heeft bijna 1.400 kunstwerken in eigendom. Provincieraadslid Kurt Himpe vraagt de deputatie om deze kunstwerken via bruikleenovereenkomsten ter beschikking te stellen van musea en voor gelegenheidstentoonstellingen. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu gaat in op het voorstel om actief werk te maken van bruikleen.

De provincie kocht in het verleden heel wat kunstwerken aan. “Niet minder dan 1.395 kunstwerken verfraaien provinciale instellingen, gebouwen en kantoren”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe. “Sinds de bevoegdheidsoverdracht van cultuur aan de Vlaamse overheid worden geen nieuwe werken meer aangekocht.

“Kunstwerken in de publieke ruimte hebben zeker een meerwaarde voor bepaalde gebouwen, zoals bijvoorbeeld in de kastelen, de gouverneurswoning of het Provinciaal Hof. Maar andere kunstwerken kunnen zeker ook een plaats krijgen in de vaste collectie van musea of gebruikt worden voor gelegenheidstentoonstellingen. Zo was er in 2022 een bruikleenovereenkomst met de stad Gent voor het schilderij ‘De Barge’ uit het streekhuis Tillegem voor de inlevingstentoonstelling ‘Wonderlijke Voyage’. Deze bruikleen is intussen afgelopen en het schilderij hangt weer in de zaal in het kasteel Tillegem”, verduidelijkt Kurt Himpe.

Provincieraadslid Kurt Himpe vraagt de deputatie om musea een overzicht te bezorgen van de kunstwerken die via een bruikleenovereenkomst ter beschikking kunnen gesteld worden.

Volgens de deputatie kan de bruikleen van historische kunstwerken uit kastelen in eigendom van de provincie of het Provinciaal Hof zeker voor tijdelijke tentoonstellingen, voor kunstwerken die door de provincie aangekocht werden sinds de jaren 1960 zal een actiever bruikleenbeleid uitgewerkt worden.

Foto: in Boeverbos staat onder andere het werk ‘Elbatargscu’ van kunstenaar Nick Ervinck dat de provincie West-Vlaanderen aankocht.