Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Wie wordt de tweede Izegemse stadsdichter?

De stad Izegem gaat op zoek naar een opvolger voor Vincent Vandommele. “Binnenkort loopt de termijn van de allereerste Izegemse stadsdichter af en op 1 september willen we voor de komende twee jaar een nieuwe promotor voor poëzie in Izegem aanstellen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“Sinds 1 september 2021 zette Vincent Vandommele op voortreffelijke wijze poëzie in de kijker met onder andere gelegenheidsgedichten over activiteiten in onze stad, het succesvolle initiatief met de weesgedichten en medewerking aan het poëziepretpark. We kijken ook nog om twee gedichten, waarvan één in het teken van het wielrennen, een permanente plaats in het straatbeeld te geven”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “We gaan op zoek naar een nieuwe promotor, want Vincent Vandommele kan geen tweede keer stadsdichter zijn.”

“Kandidaten moeten zich uiterlijk op 1 juni aanmelden. Geïnteresseerden stellen zich kandidaat door een korte cv met contactgegevens, geboortedatum, een motivatiebrief en vier getypte gedichten in te dienen”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Twee van de ingediende gedichten moeten specifiek Izegem als thema hebben. Kandidaten moeten op datum van de kandidaatstelling 16 jaar zijn.” Een jury zal de kandidaturen beoordelen.

De kandidatuur kan ingediend worden via vrijetijd@izegem.be of per brief gericht aan: het college van burgemeester en schepenen, kandidatuur stadsdichter, stadhuis, Korenmarkt 10, 8870 Izegem.