Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Oude stationsnaam blijft op gevel van Izegems station zichtbaar

Bij het wegnemen van een signalisatiepaneel aan de gevel van het Izegemse stationsgebouw kwam een oud opschrift opnieuw aan de oppervlakte. “De NMBS heeft beslist om de oude stationsnaam zichtbaar te laten”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe.

“De NMBS verwijderde een niet-conform paneel en kwam tot de vaststelling dat er onder het paneel blauwe tegeltjes te vinden waren met de oude benaming ‘Iseghem’. Aangezien de stad verantwoordelijk is voor het erfgoedbeleid, nam de NMBS contact op wat er moet gebeuren met het oude opschrift”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Vanuit erfgoedwaarde willen we dit opschrift zichtbaar houden. Het huidige stationsgebouw werd gebouwd in 1930-1931 en de oude stationsnaam verwijst qua concept, kleur en schrijfwijze naar de eerste helft van de twintigste eeuw.”

“Daarom adviseerden we samen met de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR de NMBS om nieuwe conforme signalisatie op een andere plaats aan te brengen en de oude tegeltjes voorzichtig te reinigen”, aldus de erfgoedschepen. “Gelijkaardige aanduidingen met tegeltjes binnen een bakstenen omlijsting zijn trouwens ook nog te vinden op het voormalige goederenstation en door het behoud van het oude opschrift is dit een meerwaarde voor beide gebouwen.”

De NMBS zal de gevel nu afwerken met behoud van de tegeltjes met het oude opschrift en een nieuw signalisatiepaneel op een andere plaats ophangen.