Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Eperon d’Or maakt als een van de eerste Vlaamse musea 3D-scans van collectiestukken

Eperon d’Or is gestart met een project waarbij topstukken uit de collectie een 3D-scan krijgen. “Het Izegemse museum is een van de eerste musea in Vlaanderen die deze unieke techniek toepast”, zegt schepen van Musea en Erfgoed Kurt Himpe. “Het publiek kon mee kiezen welke topstukken een 3D-scan moeten krijgen. In enkele dagen tijd brachten […]

Internationale tentoonstelling brengt kunstenaars uit Izegemse partnersteden samen

Van 17 juni tot 1 juli wordt een internationale tentoonstelling georganiseerd in de Sint-Tillokerk. “De expositie brengt niet minder dan 49 kunstenaars samen en wordt daarmee de grootste internationale tentoonstelling die ooit in Izegem georganiseerd werd”, zegt schepen van Cultuur en Internationale samenwerking Kurt Himpe. “Het centrale thema is verbondenheid”, aldus voorzitter van de Werkgroep […]

Unieke expo over koers in Izegemse bibliotheek

Naar aanleiding van het Belgisch Kampioenschap wielrennen organiseert de Izegemse bibliotheek een unieke expo. “Er zijn onder andere een speciaal ontworpen kunstwerk te bezichtigen en foto’s en collectiestukken over Izegemse wielrenners”, zegt schepen van Cultuur en Bibliotheek Kurt Himpe. Op zondag 25 juni gaan we op zoek naar de nieuwe Belgische kampioenen op de weg. […]

Publiek beslist mee welke topstukken 3D-scan krijgen

Eperon d’Or laat het publiek mee beslissen welke topstukken uit de collectie een 3D-scan zullen krijgen. “In deze eerste fase zullen vijftig objecten uit de ruime collectie van het museum aan bod komen”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. “In het kader van een digitaliseringsproject kan er een 3D-scan uitgevoerd worden en hiervoor moeten vijftig […]

Eindelijk exploitant gevonden voor River Terminal Roeselare

Nadat er al grote vertragingen waren bij de bouw van de River Terminal Roeselare en ook de zoektocht naar een exploitant niet van een leien dak verliep, is er nu toch een exploitant gevonden voor het nieuwe overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie. “Dit is een goede zaak voor de binnenvaart en de geïnteresseerde bedrijven”, zegt […]

Izegemse bibliotheek zet als Digibank de deuren open

Door de wereldwijde snelle digitalisering is het risico op digitale uitsluiting voor heel wat mensen groot geworden. “Met twee Digibanken in het dienstencentrum De Leest en de bibliotheek kunnen mensen in Izegem terecht met digitale vragen. Op de Dag van de Digibank op 3 juni zet de bibliotheek de deuren open om iedereen kennis te […]

Kanaalmanager zal investeringen voor opwaardering kanaal Roeselare-Leie coördineren

De volgende jaren zijn er heel wat plannen om het kanaal Roeselare-Leie op te waarderen. “Daarbij zal niet alleen een aantal bruggen aangepast worden en de sluiscapaciteit in Ooigem verhoogd worden, maar er zal ook een kanaalmanager aangesteld worden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. Een integraal gebiedsprogramma voor de opwaardering van het kanaal is in volle […]

Izegemse bibliotheek investeert fors in jeugdwerking en lezen

De Izegemse bibliotheek investeert fors in de jeugdwerking en in het stimuleren van lezen. “Met de vaststelling uit een internationaal onderzoek dat het leesniveau van de kinderen opnieuw sterk achteruitgegaan is, willen we extra inzetten op leesvaardigheid en investeren we hiervoor ongeveer 35.000 euro”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe. “In de Izegemse bibliotheek nemen […]

Comité De Bende van de Rostn adopteert Kachtemse reus

De stad Izegem schenkt de Kachtemse reus Jan Pieter de Rosten aan het comité De Bende van de Rostn. “Daardoor krijgt alvast één van de vier Izegemse reuzen een tweede leven en zal de reus ook weer actief deel gaan uitmaken van het Kachtemse leven”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe. “Na een […]

Nieuwe conservator voor Izegemse musea

Leen Breyne neemt vanaf augustus het roer over van de Izegemse musea. “De commerciële achtergrond van huidig conservator Gertjan Remmerie lokt hem naar een nieuwe uitdaging als zelfstandige”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. Historicus Gertjan Remmerie was sinds november 2021 conservator. Hij leidde onder andere de zeer succesvolle Sneaker Expo in goede banen die […]