Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Wachten op resultaten van proefproject tegen blauwalgen”

In 2023 werd tijdens de zomermaanden op het kanaal Roeselare-Leie een proefproject opgestart om het probleem van blauwalgen aan te pakken. “Het is echter nog wachten op resultaten van dat proefproject”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe die enkele weken geleden nog een vraag stelde aan gouverneur Carl Decaluwé.

“De laatste jaren is het een terugkerend fenomeen dat in de zomermaanden de waterrecreatie en de captatie ontraden of zelfs verboden wordt vanwege blauwalgen. We hopen nu op een positief resultaat zodat bijvoorbeeld de triatlon in Izegem of andere watersportbeoefening op het kanaal niet meer gedwarsboomd worden”, verduidelijkt Kurt Himpe naar aanleiding van de vaststelling dat er opnieuw blauwalgen gesignaleerd zijn in het kanaal.

Het proefproject kwam er nadat er voor dit kanaal een systeemanalyse uitgevoerd werd in 2021. Geen enkele waterloop is identiek en de omstandigheden waardoor blauwalgen zich ontwikkelen zijn dan ook verschillend. Daarom moet er eerst een watersysteemanalyse uitgevoerd worden vooraleer er een bestrijdingstechniek kan gezocht worden”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Tijdens de zomermaanden van 2023 werden tussen de Bruanebrug en de Schaapsbrug op het kanaal Roeselare-Leie enkele ultrasoontoestellen geplaatst. “Gelijktijdig aan de plaatsing werd in samenwerking met de Vlaamse MilieuMaatschappij, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Universiteit Gent een grootschalig chemisch en biologisch onderzoek naar de impact van deze toestellen opgestart. Midden september 2023 werden de toestellen verwijderd.