Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Besprekingen over noodzakelijke zeesleper voor Vlaamse kust afgesprongen

Aan de Vlaamse kust is er geen enkele zeesleper ter beschikking. De besprekingen die vorig jaar hierover opgestart werden, zijn afgesprongen. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

De besprekingen tussen de Vlaamse en de federale overheid sprongen af door het gebrek aan middelen. Er werd op gewezen dat het een bevoegdheid is van de Vlaamse overheid, waarna de nodige Vlaamse budgetten werden voorzien, maar de oplossing stootte op kritiek van de Inspectie van Financiën. Het dossier zal nu bij hoogdringendheid geagendeerd worden bij de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Provincieraadslid Kurt Himpe vernam dat net zoals in onze buurlanden een dienstverleningscontract zal opgesteld worden. De overheidsopdracht is afgewerkt en wacht op een akkoord om gepubliceerd te worden.

“Ondanks het feit dat we gelegen zijn aan één van de drukste vaarroutes ter wereld is er een tekort aan sleepcapaciteit”

“Dat een zeesleper echt wel nuttig en nodig is, bleek in 2022 toen we getroffen werden door de storm Eunice en er ook een aantal schepen in de problemen kwamen in de Noordzee. Dat was onder andere het geval met de tanker Maersk Nimbus met 30.000 ton brandbare lading aan boord die op amper 60 meter afstand van een windmolen voor anker moest gaan. Omdat de tanker in een noodsituatie verkeerde, werd de provinciale fase van het ANIP Noordzee afgekondigd”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Het incident werd geëvalueerd en één van de vaststellingen was dat er nood is aan een eigen zeesleper. “Ondanks het feit dat we gelegen zijn aan één van de drukste vaarroutes ter wereld is er een tekort aan sleepcapaciteit. Er is dringend nood aan capaciteit die bij kritieke weersomstandigheden kan beschikbaar gehouden worden voor onmiddellijke tussenkomst in noodgevallen, maar ook ter bescherming van onze windmolenparken. Door zelf over die capaciteit te beschikken, zullen er ook minder opvorderingen nodig zijn”, stelt Himpe. “Doordat we zelf geen zeeslepers hebben, moeten we bij Frankrijk of Nederland, met een zeesleper in Vlissingen, aankloppen. Maar als er hier een storm is, dan stormt het meestal ook in onze buurlanden, waardoor zij ook hun zeesleper nodig hebben. Bij opvorderen gaat er ook veel tijd verloren. Als het gaat stormen, dan moet de zeesleper al op zee aanwezig zijn om direct in te grijpen bij incidenten”, zegt Kurt Himpe, die hoopt dat er snel een degelijke oplossing komt vooraleer er ernstige noodsituaties zijn.