Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Belangrijke stap naar interzonale dispatch voor brandweer in West-Vlaanderen: IT-systeem zone Midwest gelijkschakeld met andere zones

Om tot een interzonale dispatch voor de brandweer in West-Vlaanderen te komen, moeten in eerste instantie de gebruikte systemen van de vier brandweerzones op elkaar afgestemd worden. Provincieraadslid Kurt Himpe vernam van gouverneur Carl Decaluwé dat het IT-systeem van de zone Midwest sinds kort gelijkgeschakeld is met de hulpverleningszones Fluvia, Westhoek en Zone 1.

“In Oost-Vlaanderen zijn er, net zoals in West-Vlaanderen, vier brandweerzones. Maar ze zijn daar al een tijd overgestapt naar een interzonale dispatch in Gent, waardoor de oproepen allemaal opgevolgd worden vanuit één centrale en dat biedt een reeks voordelen”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

“Centrale dispatch biedt heel wat voordelen”

“In de centrale dispatch zijn er beroepsmensen actief, terwijl in West-Vlaanderen in bepaalde zones ’s nachts en tijdens de weekends nog met vrijwilligers gewerkt wordt. In onze provincie heeft elke zone minstens één dispatcher die soms een hele nacht geen enkele oproep krijgt. Een centrale dispatch heeft ook een volledig overzicht over de hele provincie en dubbele uitrukken worden zo vermeden. De uitruk van de snelste brandweermiddelen blijft trouwens ook gegarandeerd, terwijl nu één zone tal van versterkingsvoertuigen uitput die tientallen kilometers moeten aanrijden, terwijl een boogscheut verder in een andere zone hetzelfde materieel niet benut wordt”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Studie

Momenteel loopt een studie die door de zonecommandant van de hulpverleningszone Fluvia begeleid wordt. Daarin zullen de opportuniteiten en knelpunten van een centrale dispatch in beeld gebracht worden, alternatieven onderzocht worden en een actieplan opgemaakt worden om een traject uit te werken om tot een centrale dispatch te komen.

“Uit contacten met brandweerlui blijkt dat men vragende partij is voor zo’n centrale dispatch en hoopt dat dit snel kan gerealiseerd worden”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.