Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Belangrijke stap naar interzonale dispatch voor brandweer in West-Vlaanderen: IT-systeem zone Midwest gelijkschakeld met andere zones

Om tot een interzonale dispatch voor de brandweer in West-Vlaanderen te komen, moeten in eerste instantie de gebruikte systemen van de vier brandweerzones op elkaar afgestemd worden. Provincieraadslid Kurt Himpe vernam van gouverneur Carl Decaluwé dat het IT-systeem van de zone Midwest sinds kort gelijkgeschakeld is met de hulpverleningszones Fluvia, Westhoek en Zone 1. “In […]