Nog altijd veel klachten over West-Vlaamse fiets- en wandelroutes

Hoewel het aantal klachten over de West-Vlaamse fiets- en wandelroutes in 2022 licht daalde, blijft het aantal klachten zeer hoog. Dat blijkt uit een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe aan gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu tijdens de provincieraad. “In de provincie West-Vlaanderen zijn er heel wat fiets- en wandelroutes en het recreatieve netwerk van Westtoer wordt ook […]

Meer dan 180.000 boeken uitgeleend in 2022

De Izegemse bibliotheek heeft een goed jaar achter de rug. “In 2022 werden meer dan 180.000 boeken uitgeleend en steeg het aantal leden met meer dan 800”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe. “De bibliotheek blijft een populaire stek voor heel wat mensen. Uit een bevraging die vorig jaar plaatsvond, bleek dat de tevredenheid over […]

Parkelementen Blauwhuis krijgen renovatie door Prizma Campus VTI

Nadat het kasteel Blauwhuis helemaal gerestaureerd werd, zullen ook een aantal parkelementen een renovatie krijgen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos zullen hiervoor samenwerken met Prizma Campus VTI. “Het gaat onder meer om verschillende toegangspoorten, het boothuis, de ijskelder en de brug. Regelmatig worden vragen gesteld over de toestand van de […]

DOVO heeft druk jaar achter de rug in West-Vlaanderen

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft een druk jaar achter de rug in de provincie West-Vlaanderen. “In 2022 werd bijna 166 ton oorlogsmunitie vernietigd en dat is sinds de ingebruikname van de nieuwe DOVO-ontmantelingsinstallatie in 2017 het hoogste jaarcijfer”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. DOVO vernietigde vorig jaar in totaal 239 ton en […]

Tijdelijke expo in Eperon d’Or over veloschoenen van Camiel Thomas

In Eperon d’Or start een tijdelijke tentoonstelling over Camiel Thomas. “Aan de hand van het bijzonder omvangrijk bedrijfsarchief dat bewaard bleef en onderzocht werd, vertelt de expo het verhaal van 85 jaar veloschoenmakerij”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. In 1922 start Roeselarenaar Camiel Thomas na zijn opleiding tot schoenmaker een eigen zaak. Het is […]

Provincie investeert in restauratie buitenkant kasteel Wolvenhof

“Met een openbare procedure zal de provincie West-Vlaanderen op zoek gaan naar een aannemer voor de restauratie van de buitenkant van het Izegemse kasteel Wolvenhof. Dat antwoordde schepen van Erfgoed Kurt Himpe op vragen tijdens de Izegemse gemeenteraadszitting.  “Eindelijk zal het beschermd monument in ere hersteld worden”, zegt Kurt Himpe, die als provincieraadslid de deputatie […]

Eeuwenoude Kachtemse kerkwegel krijgt historische naam Winkelwegel

Een eeuwenoude kerkwegel in Kachtem krijgt een officiële naam. “De benaming Winkelwegel gaat terug naar het jaar 1844 met een verwijzing in de Atlas der Buurtwegen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. “Met de opwaardering van de kerkwegel tot fiets- en wandelverbinding tussen de Hogestraat en de Binnenstraat kwam een voorstel van gemeenteraadslid Nick Verschoot […]

Schenking van kunstwerk over Herman Roelstraete voor de stad Izegem

De stad Izegem krijgt opnieuw een schenking van een kunstwerk. “Het gaat om een lino met een afbeelding van Herman Roelstraete”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. Het werk maakt deel uit van een nalatenschap van een groot muziek- en kunstliefhebber die les volgde aan de Izegemse academie en die een grote appreciatie had voor […]

Izegems stadsarchief verrijkt met archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog

Het Izegemse stadsarchief beschikt over heel wat stukken die handelen over de Eerste Wereldoorlog, maar over de Tweede Wereldoorlog is er minder archiefmateriaal ter beschikking. “Met schenkingen krijgen we telkens een beter beeld over deze periode in onze stadsgeschiedenis”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe. “Een schenking met documenten over de militaire dienst tijdens de […]

Stad Izegem huldigt coronamonument in poëtische sfeer in

Op zaterdag 28 januari huldigt de stad Izegem het coronamonument in. “Dat zal in een poëtische sfeer gebeuren tijdens een ingetogen plechtigheid in de foyer van cultuurhuis De Leest”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. Het monument, een blauwe hardsteen van zowat vier ton die jarenlang onafgewerkt op het pleintje aan Prizma Campus Middenschool stond, […]