Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Provinciebestuur laat kansen liggen om in toeristische mogelijkheden van waterbeleving in West-Vlaanderen te investeren”

Volgens provincieraadslid Kurt Himpe laat het provinciebestuur kansen liggen om in de toeristische mogelijkheden van waterbeleving in West-Vlaanderen te investeren. “Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu ziet blijkbaar enkel de negatieve impact van cruisetoerisme, terwijl rivier- en kanaalcruisetoerisme kleinschaliger zijn en deze waterbeleving heel wat kansen biedt voor onze provincie”.

“Toeristisch investeren is ook nieuwe opportuniteiten zoeken. Voor wandelen en fietsen is er zeer veel aandacht, voor varen nauwelijks tot niet”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe. “In Nederland en Duitsland staat men op dat toerismesegment zeer ver. Via de West-Vlaamse waterwegen kunnen toeristen West-Vlaanderen op een andere manier ontdekken en tot in centra van steden en gemeenten gebracht worden om toeristische attracties te bezoeken. Er zijn in de provincie ook verscheidene jachthavens voor pleziervaart die hierbij kunnen betrokken worden.”

Kurt Himpe stelde vragen aan gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu tijdens de provincieraadszitting en voor het voorstel om te investeren in deze toeristische mogelijkheden was er ook steun van andere fracties. Er zal nu aangedrongen worden bij Westtoer om alsnog de mogelijkheden te bestuderen.