Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem reikt voor derde keer thesisprijs uit

Voor de derde keer is er een laureaat voor de Izegemse thesisprijs. “Jonathan Depoot studeerde aan de hogeschool VIVES en voerde een onderzoek voor een betere bekendmaking van sociale vrijetijdsvoordelen voor de financieel kwetsbare groep in Izegem”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

In 2019 werd de Izegemse thesisprijs voor de eerste keer uitgereikt aan Sam Geldof met zijn masterproef “Structuur als Architectuur-Generator” met de gebouwen van drukkerij Strobbe als concreet voorbeeld. Twee jaar later werd Florian Stragier laureaat met zijn bachelorproef over de politieke aanpak van de vervuiling van de Mandel in Izegem tijdens de periode 1945 tot 2004.

“Met de thesisprijs willen we onderzoekswerk van studenten honoreren, want het verdwijnt al te vaak in een kast, terwijl het een meerwaarde kan betekenen”

De thesiswedstrijd werd op initiatief van de schepen opgestart in 2017. “We willen met de thesisprijs studenten aan universiteiten en hogescholen aanmoedigen om een Izegems thema te kiezen voor de uitwerking van een thesis. De wedstrijd staat open voor iedere afstuderende student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. De stad kan er maar voordeel bij hebben dat er studiewerk gebeurt over Izegem. Met de thesisprijs willen we onderzoekswerk van studenten honoreren, want het verdwijnt al te vaak in een kast, terwijl het een meerwaarde kan betekenen”, verduidelijkt Kurt Himpe. “Met succes, want voor de derde editie op rij is er een inzending en oordeelde de jury dat er een laureaat is voor de thesisprijs.”

“De bachelorproef van Jonathan Depoot werd beoordeeld door een jury met de voorzitter van de cultuurraad en de voorzitter van de heemkundige kring Ten Mandere, de coördinator van ’t Kringske, de ondervoorzitter van de Izegemse Ideeraad, een communicatieambtenaar en de coördinator Vrije Tijd van Midwest”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Om in aanmerking te komen moet de inzending een link hebben met de stad Izegem, wetenschappelijk kwaliteitsvol zijn en nieuwswaarde hebben. Over de bachelorproef zal er een artikel verschijnen in het stadsmagazine Izine en er komt ook in de bibliotheek een voordracht door de laureaat, waarbij dan de prijs ter waarde van 800 euro officieel zal overhandigd worden. De bachelorproef zal ook ter beschikking zijn in de leeszaal en op de webstek van de bibliotheek.”