Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Uniforme cartografie voor hulpdiensten moet problemen en vertragingen bij uitruk vermijden in West-Vlaanderen

Om problemen en vertragingen bij de uitruk van de hulpdiensten te vermijden, wordt werk gemaakt van een uniforme cartografie. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluwé. De uniforme cartografie is ook een belangrijke stap voor de realisatie van een West-Vlaamse interzonale dispatch voor de brandweer.

“De dienst 112, de brandweer en de politie gebruiken momenteel verschillende systemen om naar een incident te rijden. Die systemen zijn ook niet altijd up-to-date, waardoor hulpdiensten zich soms vastrijden in wegenwerken, zoals in Koekelare begin dit jaar. Met een actueel en uniform digitaal kaartsysteem moet dit euvel uit de wereld geholpen worden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Gouverneur Decaluwé antwoordt dat er een platform is opgestart om een aantal ideeën rond uniforme cartografie uit te testen. “Bedoeling is om de veiligheid en de toegankelijkheid van gegevens en toepassingen te verbeteren voor de verschillende hulpverleningszones.”

“Studie om West-Vlaamse interzonale dispatch voor brandweer voor te bereiden”

“Sinds 2015 zijn er vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen. Brandweeroproepen worden door de noodcentrale 112 behandeld en de oproep wordt dan naar de betrokken brandweerzone gestuurd, waardoor binnen die zone automatisch de nodige personen en hulpvoertuigen worden gealarmeerd. De afhandeling van de brandweeroproepen wordt verder door de zone zelf opgevolgd, tenzij er evacuaties nodig zijn en een medische keten nodig blijkt”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

“In Oost-Vlaanderen zijn er zes brandweerzones. Vier daarvan doen voor het dispatchen van hun oproepen en voertuigen een beroep op de dispatching van Zone Centrum in Gent. Die is uitgebouwd  naar een interzonale dispatch. De oproepen worden allemaal opgevolgd worden vanuit die centrale  dispatch en dat biedt een reeks voordelen”, aldus Kurt Himpe. “In de centrale dispatch zijn er 24/7 beroepsmensen actief, terwijl in West-Vlaanderen in bepaalde zones ’s nachts en tijdens de weekends nog met vrijwilligers gewerkt wordt. In onze provincie heeft elke zone minstens één dispatcher die soms een hele nacht geen enkele oproep krijgt. Een centrale dispatch heeft ook een volledig overzicht over de hele provincie en dubbele uitrukken worden zo vermeden. De uitruk van de snelste brandweermiddelen blijft trouwens ook gegarandeerd, terwijl nu één zone tal van versterkingsvoertuigen uitput die tientallen kilometers moeten aanrijden, terwijl een boogscheut verder in een andere zone hetzelfde materieel niet benut wordt.”

Binnen de brandweeropleiding zal één van de deelnemers een stage-opdracht uitwerken om onder andere mogelijkheden en knelpunten van de oprichting van een West-Vlaamse interzonale dispatch voor de brandweer te analyseren en een actieplan uit te werken dat door alle betrokkenen kan gedragen worden. Het onderzoek wordt begeleid door de zonecommandant van de hulpverleningszone Fluvia en loopt tot het voorjaar van 2025.