Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Boothuis uit kasteelpark Blauwhuis herrijst in Prizma Campus VTI

De houten constructie van het boothuis in het kasteelpark Blauwhuis is zo goed als gerestaureerd. In samenspraak met de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos worden door leerlingen van Prizma Campus VTI in Izegem stapsgewijs een hele reeks erfgoedelementen in het park aangepakt.

“Leerlingen van het zevende jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies deden in het park de opmetingen om de replica van de houten constructie te maken. Leerlingen van de bouwafdeling metselden enkele kolommen die overeenkomen met de heipalen in de kasteelvijver waarop de houten constructie samengesteld werd. Een huzarenwerk, want met moderne machines werden de originele verbindingen uitgevoerd. Aangezien het om historische constructies gaat, moeten de erfgoedelementen en het historische uitzicht bewaakt en bewaard blijven. De volgende uitdagingen zijn het smeedwerk en de pannenlatten voor de dakbedekking. Elke stap wordt begeleid door de bevoegde diensten. Het resultaat van de restauratiewerken zal in primeur tijdens de opendeurdagen van de school kunnen bewonderd worden”, zeggen technisch adviseur coördinator Jürgen Couckhuyt en de begeleidende leraar Patrick Borms.

“Vanaf half mei 2024 tot net voor de zomervakantie zal het boothuis dan opnieuw in het kasteelpark herrijzen en te bewonderen zijn”, verduidelijkt schepen van Erfgoed Kurt Himpe.

Meerjarenproject om alle erfgoedelementen uiteindelijk in ere te herstellen

“Niet alleen het boothuis in het kasteelpark wordt aangepakt. Ook de ijzeren boogbrug die omstreeks 1880 geplaatst werd, wordt gerestaureerd. Zowel het ijzerwerk als het metselwerk moeten hersteld worden. De verschillende toegangspoorten van het kasteeldomein in het centrum van Izegem worden onder handen genomen en aan de ijskelder komen nieuwe eikenhouten deuren. Door de complexiteit is het een meerjarenproject, maar alle erfgoedelementen zullen uiteindelijk in ere hersteld worden”, besluit schepen Kurt Himpe.