Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Opnieuw doorgaand verkeer in Krekelstraat

12 januari 2017

Vanaf maandag 16 januari zal er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Krekelstraat. “De proefopstelling voor het afsluiten van de straat wordt dan een voorlopige opstelling met een wegversmalling”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

Uit de evaluatie van het proefproject in de Krekelstraat bleek het volledig afsluiten van de straat voor het autoverkeer niet haalbaar. “Er waren meer negatieve dan positieve opmerkingen en daarom is geopteerd om een alternatief te zoeken waardoor de oversteek tussen de sportsite Noord en Zuid veiliger kan gemaakt worden.”

De commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit boog zich over het voorstel om vanaf maandag op dezelfde plaats van de proefopstelling een voorlopige wegversmalling met bloembakken met een voorrangsregeling uit te zetten. “Het verkeer dat in de richting van de N36 rijdt, zal voorrang hebben bij de wegversmalling. De garageweg tussen de Krekelstraat en de Steenovenstraat zal ter hoogte van de Krekelstraat opnieuw toegankelijk zijn. We zullen aan die inrit wel bloembakken plaatsen zodat het ontraden wordt om die garageweg als sluipweg te gebruiken.”

De voorlopige wegversmalling zal dan later definitief ingericht worden.